LOU E. PEREZ FOUNDATION WHITE PARTY

PHOTOS BY MEG QUINN

MONTAGE LAGUNA BEACH, AUGUST 12, 2017